O szkole


                                                    Krótka historia szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach w roku szkolnym 2010/2011 obchodziła jubileusz 80-lecia swego istnienia. Z tej okazji rodzice uczniów ufundowali szkole sztandar. Wydarzenie to miało miejsce 14 października 2010 roku.A wszystko zaczęło się w 1930 roku, kiedy to na ziemi należącej do rodziny Jantosów wybudowano szkołę. Pierwszy kierownik szkoły Paweł Gorzel rozpoczął pracę wraz z dwoma nauczycielami. Kierował szkołą przez 15 lat, aż do wiosny 1945 roku. Już w marcu 1945 uruchomił polską szkołę (według oficjalnych źródeł 5 kwietnia). Koniec lat sześćdziesiątych przynosi wielką zmianę- następuje rozbudowa szkoły. Wtedy to szkołą kieruje Tadeusz Chrobot. Prace, dzięki zaangażowaniu całej społeczności Kujakowic Dolnych, zakończono po dwóch latach. Pięknym akcentem tego wydarzenia stało się nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika 27 stycznia 1972 roku. Dwa lata później obniżono poziom organizacyjny szkoły z ośmioklasowej na czteroklasową.Dopiero po dwudziestu latach, dzięki staraniom kolejnych dyrektorów- Paniom Krystynie Krzos i Jolancie Boduch, na powrót szkoła stała się pełną placówką ośmioklasową. Kolejna reforma oświaty z 1999 roku, wprowadziła sześcioklasową szkołę podstawową. Dziesięć lat temu, tj. w 2005 roku, po likwidacji kujakowickiego przedszkola, do szkoły włączono dwa oddziały przedszkolne. Kolejny oddział przedszkolny, tym razem zamiejscowy, przybył po likwidacji szkoły w Łowkowicach w 2007 roku. Również od tego roku szkołą kieruje Pani Józefa Kowal.
Obecnie obwód naszej szkoły obejmuje następujące miejscowości: Gotartów, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Łowkowice, Łowkowice-Dąbrowę i Maciejów.

                                                                                        Opracowała: Jolanta Boduch

 

 

 
 
 

Przydatne Linki