Cała Polska czyta dzieciom

 

„Cała Polska czyta dzieciom”, to program cykliczny. Zajęcia będą przeprowadzane w klasach I – III, we wtorki ( 5 godz. lekcyjna) i czwartki (7 godz. lekcyjna).
 
Zajęcia mają na celu:
  • Doskonalenie umiejętności językowych,
  • Doskonalenie nauki czytania,
  • Wzrost zrozumienia tekstów,
  • Nauka myślenia,
  • Rozwijanie wyobraźni i pamięci,
  • Rozwijanie zdolności manualnych
  • Poprawa koncentracji, wydłużenie przedziału uwagi,
  • Poprawa wzajemnej relacji pomiędzy uczniami,
  • Wzrost czytelnictwa,
  • Uwrażliwienie na piękno
 
Konkursy:
„Mój ulubiony bohater bajkowy” – konkurs plastyczny

Przydatne Linki