Wyniki sprawdzianu szóstokalsistów

Wyniki sprawdzianu uczniów po klasie VI szkoły podstawowej

Rok szkolny

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Przedmiot

J. polski

Matema-

-tyka

 J. ang.

J. polski

Matema-

-tyka

J. ang.

J. polski

Matema-

-tyka

J. ang.

średni wynik
oddziału

72.2 49.6 78.0 80,6 59,4 75,8


 

   

średni wynik
szkoły

72.2 49.6 78.0 80,6 59,4 75,8      

średni wynik
gminy

72.2 58.3 77.9 67,6 51,7 69,4      

średni wynik
powiatu

           

 

 

 

średni wynik
woj. opolskiego

71.9 60.0 78.2 69,2 52,1 70,7      

średni wynik okręgu

                 

średni wynik kraju

73.0 61.0 78.0            

 

Rok szkolny

Szkoła

Gmina

Powiat

Województwo

2001

21,1

23,9

24,0

23,8

2002

27,8

30,0

29,4

29,8

2003

27,8

29,4

29,4

29,2

2004

27,3

26,4

25.7

26,0

2005

34,8

30,9

29,8

29,8

2006

24.9

25.5

24.4

25.7

2007

25,2

24,9

24,9

25,7

2009

23,4

22,3

22,3

22,5

2010

24,5

24,0

24,0

24,5

2011

29,1

25,5

25,5

25,1

2012

23,7

22,1

22,1

22,3

2013

21,6

23,1

23,1

23,5

2014

25,3

25,9

25,9

25,2

         
 

Przydatne Linki